Kaadhal Kasakkuthaiyya Movie Trailer

Presenting the Official Trailer of “Kaadhal Kasakkuthaiyya” starring Dhruvva, Venba ; Music Composed by Dharan Kumar & Directed by Dwarakh Raja.

ETCETERA Entertainment Presents | KR Films Release in association with HYACI International “Kaadhal Kasakkuthaiyya”

Cast : Dhruva, Venba, Charlie, Kalpana, Linga, Jaya Ganesh, Deepa Netran, Sharath, Vaishali, Abhiram, Shivam, Jayachandran