Krishna Kanth

Writing

2023

Kalyanam Kamaneeyam

- Lyricist
2023

Virupaksha

- Lyricist
2023

Manu Charitra

- Lyricist
2022

Sammathame

- Lyricist
2021

Gamanam

- Lyricist