R. D. Rajasekhar

Camera

2024

Bhaje Vaayu Vegam

- Director of Photography
2023

Rudhran

- Director of Photography
2023

Tamilarasan

- Director of Photography
2023

Chandramukhi 2

- Director of Photography
2021

Kasada Tabara

- Director of Photography
2021

Netrikann

- Director of Photography
2021

Enemy

- Director of Photography
2021

Plan Panni Pannanum

- Director of Photography