Oh Manapenne Original Soundtrack

by Sekarpublished on December 2, 2021

Presenting the Original soundtrack of the movie “Oh Manapenne”.

OhManapenne | #OriginalScore |#HarishKalyan | #PriyaBhavanishankar | #KaarthikkSundar | #VishalChandrashekhar

00:00 – Ponnu Paaka Paiyan
03:24 – The Samosa – A Miracle, in Making!
04:25 – Lazy Kanna
05:29 – Bit Adichavdu Pass Pannidu
07:20 – Coffe Shop at 5
09:41 – First Love
12:20 – Nee Yenadharuginil Nee – Reprise
13:48 – Karthik Jaakiradhai
15:39 – Karthik Jaakiradhai – Violin Flip
17:31 – How about a Food Truck
21:03 – Arjun doesn’t come back
23:54 – Selvi Serial Uncle!
25:27 – Polar Opposites
26:24 – Third Type
27:34 – Spreads Joy Keeps None
28:32 – Congrats, To Us!
29:33 – Madras Darbar
30:49 – Mahalakshmi!
33:57 – Ray Of Hope
35:50 – You’re more than a son to me!
37:44 – You complete Me!

Veena – Punya Srinivas
Violin – Sayee Rakshith
Guitars and Ukulele – Chris Jason
Flute – Lalit Talluri
Karthik Jaakiradhai Vocals – Saisharan

Starring: Harish Kalyan & Priya Bhavani Shankar
Anbuthasan | Abishek Kumar | Ashwin Kumar | Venuu Arvind | KSG Venkatesh | Anish Kuruvilla | Tharani | Samyuktha Viswanathan | Abdool Lee | Siddhanth Sawkar & others
Directed by – Kaarthikk Sundar
Director of Photography – Krishnan Vasant
Music – Vishal Chandrashekhar
Editor – Kripakaran
Promotions Editor – Praveen Antony (Offscreen Studios) & Kripakaran
Art – Sadhish. K
Dialogues – Deepak Sundarrajan
Additional Screenplay – Deepak Sundarrajan | Sanjeev | Kaarthikk
Sundar
Original Story – Tharun Bhascker Dhaassyam
Costume Designer – G Anusha Meenakshi
Lyricists – Vivek | Mohan Rajan | Niranjan Bharathi | Vishal Chandrashekhar
Audiography – T. Udayakumar [Knack Studios]
Sound Design – Sync Cinema