Robo Shankar

Acting

2021

Kutty Story

- Prabhakar
2021

Chakra

- Kumar
2022

Cobra

-
2022

Iravin Nizhal

- Premananda
2023

Partner

- Samadhanam
2019

Viswasam

- Merit